Jazyková škola ArinaRa


Kurzy CAMBRIDGE ENGLISH pro školní rok 2020/21 .

Přihláška na kurz i s ceníkem ke stažení zde.

KURZY POŘÁDÁME

na základních školách:

1.ZŠ,
2.ZŠ,
3.ZŠ v Rakovníku,
ZŠ Lužná,
ZŠ Jesenice;

na středních školách:
na Gymnáziu Zikmunda Wintra v Rakovníku,
na MOA v Rakovníku,
na SPŠ Emila Kolbena v Rakovníku,
na Gymnáziu v Novém Strašecí

a v naší jazykové škole.

Na ostatních školách kurzy nabízíme dle zájmu studentů a vedení.

TRVÁNÍ KURZŮ
Kurzy budou probíhat od poloviny září do konce školního roku, celkem 30 týdnů.
O dnech a hodinách budou přihlášení hlasovat pomocí emailového odkazu.

Přípravné kurzy na zkoušky pro děti od 7 let

YLE STARTERS, MOVERS A FLYERS, úroveň preA1, A1 a A2

Kurzy jsou vhodné pro děti ve věku 7‑14 let. Pomáhají jim zlepšit hlavně mluvení a poslech a upevnit si základní gramatiku.

Zkouška probíhá formou testování je zábavná a výsledky testu přináší přehled o pokroku, který děti v rámci osvojování si cizího jazyka dělají.
Zkouška má obrovský motivační efekt a pomáhá řídit a akcelerovat pokrok žáků a žákyň v angličtině.
Zkoušky mají tři úrovně pokročilosti - Starters, Movers, Flyers. Poslední jmenovaná úroveň odpovídá úrovni A2 podle CEFR. Pro starší a pokročilejší děti jsou pak vhodné zkoušky KET a PET, respektive jejich varianty "For Schools".

YLE STARTERS, úroveň preA1: (Doporučuji 4.-6. třídu)

YLE MOVERS, úroveň A1: (Doporučuji 5.-8.třídu)


Přípravné kurzy na zkoušky pro mládež a dospělé 

KET (Cambridge English: Key), úroveň A2, doporučuji 7.-9. třídu

Je první "dospěláckou" zkouškou Cambridge. Díky ní mohou studenti získat bonusové body při přijímacích řízeních na SŠ, nebo lepší brigádu.  
Certifikát KET hodnotí schopnost zvládat ústní komunikaci stejně jako psaný projev v každodenních situacích. 


PET (Cambridge English: Preliminary), úroveň B1, doporučuji pro 8. a 9.třídu až po druhé ročníky středních škol

Zkoušku PET uznávají VŠ technického směru. Buď dávají bonusové body u přijímaček, nebo odpouští zkoušku z jazyka.

Je zkouškou pro ty, kteří jsou schopni vyrovnat se s běžnou komunikací s rodilými mluvčími. Měli by být schopni číst jednoduché příručky a články, psát dopisy apod. 

 
FCE (Cambridge English: First), úroveň B2 - úroveň maturity, doporučuji pro druhé až čtvrté ročníky středních škol

Za zkoušku FCE dává většina VŠ bonusové body u přijímacích řízení a některé promíjí zkoušku z jazyka. Na některých středních školách nahrazuje FCE maturitu z angličtiny.

Nejrozšířenější ze všech zkoušek Cambridge ESOL. Složení zkoušky FCE vyžaduje ovládání angličtiny na dostatečné úrovni i v širším spektru praktických situací zahrnujících studium, obchod a průmysl.

 
CAE (Cambridge English: Advanced), úroveň C1, nutná pro studium v zahraničí; budoucí učitele a lektory angličtiny, doporučuji pro 3.a 4. ročníky SŠ

Zkoušku uznává většina zahraničních univerzit jako doložení způsobilosti studovat obory vyučované v angličtině.

Absolventi zkoušky CAE již dosahují plnohodnotného standardu jazyka ve většině situací - při práci i při studiu.

CPE (Cambridge English: Proficiency), úroveň C2

Znamená vysokou úroveň znalostí. Složením zkoušky CPE prokazují studenti svou schopnost používat angličtinu v jakémkoliv kontextu a sice na úrovni vzdělaného rodilého mluvčího.