Jazyková škola ArinaRa


PODMÍNKY VÝUKY platné od 1.9.2017

PLATBA

Kurzovné se standardně platí na 1 čtvrtletí, tedy na 12 týdnů předem. Kurzovné je splatné do 14 dnů od doručení faktury, která Vám příjde na e-mail, který uvedete v přihlášce do kurzu. Po vyčerpání předplacených hodin Vám automaticky zašleme fakturu na další čtvrtletí.

ABSENCE, ZRUŠENÍ HODINY
Vyučovací lekce/hodina se neúčtuje pouze v případě:

1. je-li zrušena ze strany jazykové školy ArinaRa (Když lektor nabídne náhradní termín, ale Vám se nehodí).

2. navštěvujete-li individuální kurz a omluvíte se minimálně 24 hodin předem (telefonicky či osobně). Možno pouze 1x za měsíc. V průběhu pázdnin a dovolených je možno zrušit výuku častěji.

3. navštěvujete-li kurz pro více studentů, hodina se neúčtuje pouze v případě, že se na zrušení domluví všichni studenti a omluví se minimálně 24 hodin předem. Možno pouze 1 x za měsíc. V průběhu pázdnin a dovolených je možno zrušit výuku častěji.


UKONČENÍ KURZU
Pokud již nebudete moci na kurz docházet, oznamte prosím tuto skutečnost
minimálně 14 dní předem na e-mail info@arinara.com, nebo na tel: 604260855. Pokud ukončení kurzu nenahlásíte, bude Vám výuka fakturována jako neomluvená lekce/hodina.