Jazyková škola ArinaRa
Michaela Chytrá
 Čelakovského 297, Rakovník
tel: 604260855     e-mail: info@arinara.com           www.arinara.com           IČ: 64736644


Závazná přihláška na kurz Cambridge English

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte nejlépe do 15.9.2017 do Jazykové školy ArinaRa, nebo pošlete emailem na info@arinara.com s předmětem PŘIHLÁŠKA NA KURZ (pokud Vám do 2 dnů účast nepotvrdím, raději zavolejte).

CENA

VÝUKA PŘÍPRAVNÝCH KURZŮ CAMBRIDGE ENGLISH NA ZŠ A SŠ V RAKOVNÍKU A OKOLÍ (DPH se neplatí)

YLE STARTERS, YLE MOVERS, YLE FLYERS
CENA ZA POLOLETÍ ZA OSOBU, při 60' týdně
Skupina 3-5 studentů
1890,- Kč /pololetí           
Skupina 6-8 studentů 1400,- Kč /pololetí     
Skupina 9-12 studentů 1050,- Kč /pololetí    

KET
CENA ZA POLOLETÍ ZA OSOBU, při 60' týdně
PET, FCE, CAE
CENA ZA POLOLETÍ ZA OSOBU při 90' týdně
Skupina 3-4 studentů 2320,- Kč /pololetí 3500,- Kč /pololetí
Skupina 5-7 studentů 1890,- Kč /pololetí 2800,- Kč /pololetí
Skupina 8-10 studentů 1400,- Kč /pololetí 2100,- Kč /pololetí

U škol mimo Rakovník počítejte prosím s mírně zvýšenou sazbou kvůli dojíždění lektorů.

Cena zahrnuje pouze výuku angličtiny. Nezahrnuje učebnice a poplatek za zkoušku.

PODMÍNKY VÝUKY

PLATBA
Kurzovné se platí na 1 pololetí. Kurzovné je splatné do 14 dnů od doručení faktury, která Vám přijde na Vámi níže uvedený e-mail. Po vyčerpání předplacených hodin Vám automaticky zašleme fakturu na druhé pololetí.

ABSENCE, ZRUŠENÍ HODINY
Vyučovací lekce/hodina se neúčtuje pouze v případě:
   1. je-li zrušena ze strany jazykové školy ArinaRa. Když lektor nabídne náhradní termín, ale žákům se nehodí.

   2. Na zrušení domluví všichni studenti a omluví se minimálně 24 hodin předem. Např. školní výlet, ředitelské volno apod.

UKONČENÍ KURZU
Ukončení kurzu je možné pouze v pololetí.
Oznamte prosím tuto skutečnost
minimálně 14 dní předem na e-mail info@arinara.com, nebo na tel: 604260855. Pokud ukončení kurzu nenahlásíte, bude Vám výuka dále fakturována.

 
Student

Jméno a příjmení:  .........................................................................................................................................................................................................

Datum narození:.............................................................................................................................................................................................................

Třída a škola:................................................................................................................................................................................................................

Bydliště:........................................................................................................................................................................................................................

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení:.........................................................................................................................................................................................................

Datum narození:...........................................................................................................................................................................................................

Bydliště (liší-li se od účastníka):....................................................................................................................................................................................

Telefon a e-mail:...........................................................................................................................................................................................................

Kurz (zakroužkujte)

YLE STARTERS,     MOVERS,     FLYERS,      KET,      PET,      FCE,      CAE

Preferovaný den a čas kurzu: ..................................................................................................................................................................................

Svým podpisem stvrzujete objednávku výuky v jazykové škole ArinaRa Michaely Chytré a také to, že souhlasíte s výše uvedenými cenami a podmínkami, že je bez výhrad přijímáte a že nám v případě změny Vašich osobních údajů (jména, adresy, telefonního čísla či e-mailu) tyto skutečnosti do 14 dnů nahlásíte.

 

V.............................., dne..........................

 

                                                                                                                                                               ............................................

                                                                                                                                                                                  podpis zákonného zástupce