Jazyková škola ArinaRa
Michaela Chytrá
 Čelakovského 297, Rakovník

tel: 604260855     e-mail: info@arinara.com           www.arinara.com           IČ: 64736644
Závazná přihláška na Příměstský tábor s angličtinou
aneb na intenzivní výuku angličtiny na čerstvém vzduchu

Vyplněnou a podepsanou přihlášku odevzdejte nejpozději 14 dní před Vámi vybraným termínem do Jazykové školy ArinaRa, nebo pošlete emailem na info@arinara.com s předmětem PŘIHLÁŠKA NA TÁBOR (pokud Vám do 2 dnů účast nepotvrdím, raději zavolejte).

Tábor je pro děti od 6 do 14 let.
Od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00. Předání dětí ráno i odpoledne probíhá v Jazykové škole ArinaRa, Čelakovského 297, Rakovník.
Účastníci jsou ve skupinkách po maximálně 6 dětech.
Každý den jiná slovní zásoba a fráze v angličtině
.
Kromě angličtiny jsou součástí programu také výlety, exkurze, koupání, hry a hlavně zábava. Program bude zajištěn i v případě nepříznivého počasí.

POZOR! Příměstský tábor z důvodu alergií a různých stravovacích návyků nezajišťuje účastníkům obědy ani svačiny. Dětem tedy každý den přibalte alespoň 2 velké svačiny a pití. Kvůli vysokým teplotám doporučuji termoobal.

Nutné: pohodlné boty, oděv odpovídající počasí, batoh se svačinou a pitím, sešit a tužka na angličtinu.
Nedoporučujeme dávat dítěti cenné předměty a větší finanční obnosy. Lektoři nezodpovídají za žádné finanční obnosy, cennosti ani elektroniku, které děti na tábor přinesou.

Smluvní ujednání

1. Předmětem táborového vztahu je předání dítěte zákonným zástupcem provozovateli tábora, přičemž provozovatel tábora je po smluvenou dobu povinen se o dítě starat, k čemuž je provozovatel oprávněn použít táborové vedoucí (lektory).

2. Zákonný zástupce je povinen provozovatele upozornit na všechny podstatné okolnosti důležité k řádné péči o dítě a zaplatit provozovateli dohodnutou cenu.

3. Zákonný zástupce bere na vědomí, že své dítě závazně přihlásil na výše uvedený tábor, a že v případě neúčasti je nutno provést odhlášení účastníka písemnou formou, nejpozději 14 dní před nástupem na tábor.

4. Storno poplatky:
                   odhlášení do 30 dní před táborem – vrácení poplatku v plné výši
                   do 15 dnů před začátkem – storno poplatek 30%
                   14 dnů a méně před začátkem tábora storno poplatek 50 %
                   Pokud za sebe najdete náhradníka, bude vám vrácena celá uhrazená částka.

5. V případě předčasné ukončení docházky dítěte na tábor z důvodu nemoci lze uplatnit nárok na vrácení poměrné části nákladů po konečném vyúčtování tábora po předložení lékařské zprávy.

6. Zákonný zástupce se zavazuje uhradit škody vzniklé na majetku a vybavení, které dítě úmyslně způsobí v průběhu tábora.

7. Opakované závažné přestupky proti táborovému řádu lze řešit vyloučením z tábora bez nároku na vrácení poplatku za tábor. Závažné přestupky jsou např.: opakovaná neposlušnost, šikana, ničení majetku, kouření, pití alkoholu apod.

8. Zákonný zástupce souhlasí s pořizováním a užitím fotografického a video záznamu k propagačním účelům souvisejícími s táborem či s Jazykovou školou ArinaRa.

 9. Zákonný zástupce souhlasí se všemi výše uvedenými podmínkami.

Cena (zaškrtněte):

2500,- Kč/ týden
 2400,-Kč/ týden za 2. týden tábora, nebo za sourozence
 2300,-Kč/ týden pro účastníky kurzů Cambridge English v roce 2017/18, nebo za 3. a další týden tábora

Cena zahrnuje: intenzivní výuku angličtiny, cestovné na výlety, vstupy, základní lékařské ošetření (náplasti, desinfekce apod.), různé pamlsky a drobná překvapení.

Termíny konání (zaškrtněte):


2.7.- 6.7. 30.7.- 3.8. 
 9.7.- 13.7. 
6.8.- 10.8. 
16.7.- 20.7. 13.8.-17.8.
23.7.- 27.7. 20.8.- 24.8.
27.8.- 31.8

Účastník:

Jméno a příjmení:
Třída:
Bydliště:
Zdravotní pojišťovna:
Upozornění na zdravotní stav dítěte (alergie, zdravotní způsobilost, postižení, apod.):

plavec či neplavec (Neplavce prosím vybavte rukávky či kruhem.)

Samostatný odchod po 16 hodině:  ANO  či  NE, vyzvedávat bude: 

Zákonný zástupce

Jméno a příjmení: 
Bydliště (liší-li se od účastníka): 
Telefon:
E-mail:

V , dne ..........................................   
 
podpis zákonného zástupce