Jazyková škola ArinaRa


NABÍDKA KURZŮ PRO VEŘEJNOST

VYUČUJEME jazyky i ostatní školní předměty

angličtinu, němčinu, ruštinu, italštinu, španělštinu, francouzštinu, portugalštinu vietnamštinu a češtinu pro cizince (ostatní jazyky dle zájmu a možností)
matematiku, fyziku, chemii, biologii, zeměpis, dějepis

  • děti, mládež i dospělé
  • interně u nás v jazykové škole i externě u zákazníků
  • jednotlivce i skupiny (maximálně 6 osob v kurzu)
  • všechny pokročilosti (od začátečníků po konverzaci)
  • připravujeme na státní maturitu i ostatní zkoušky a certifikáty
  • kurzy se zaměřením na různé obory (business, právo, medicína, účetnictví,...)
  • kurzy zaměřené na komunikaci po telefonu, mailem či na konferencích a mítincích

KURZY JSOU OTEVÍRÁNY KDYKOLI V PRŮBĚHU CELÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU.

UČÍ SE OD 8.00 DO 20.00 VČETNĚ VÍKENDŮ.

KONVERZACE JE SOUČÁSTÍ KAŽDÉ VÝUKY.CENÍK VÝUKY