Jazyková škola ArinaRa


NABÍDKA KURZŮ PRO VEŘEJNOST

VYUČUJEME

angličtinu, němčinu, ruštinu, italštinu, španělštinu, francouzštinu a češtinu pro cizince. Ostatní jazyky dle zájmu.

  • děti, mládež i dospělé
  • interně u nás v jazykové škole i externě u zákazníků
  • jednotlivce i skupiny (maximálně 6 osob v kurzu)
  • všechny pokročilosti (od začátečníků po konverzaci)
  • připravujeme na státní maturitu i ostatní zkoušky a certifikáty
  • kurzy se zaměřením na různé obory (business, právo, medicína, účetnictví,...)
  • kurzy zaměřené na komunikaci po telefonu, mailem či na konferencích a mítincích

KURZY JSOU OTEVÍRÁNY KDYKOLI V PRŮBĚHU CELÉHO KALENDÁŘNÍHO ROKU.

UČÍ SE OD 8.00 DO 20.00 VČETNĚ VÍKENDŮ.

KONVERZACE JE SOUČÁSTÍ KAŽDÉ VÝUKY.CENÍK VÝUKY